Rotary Club Celje varni hiši doniral kuhinjo

V mesecu januarju smo v enoti Celje dobili novo kuhinjo. Izvedbo projekta je v celoti pokril Rotary Club Celje. Poleg lesenih delov kuhinje so donirali tudi dve kuhinjski napi, dva bojlerja in eno steklokeramično kuhalno ploščo. Na novo pridobitev smo izjemno ponosni in smo zanjo hvaležni, saj je dosedanja kuhinja bila stara 22 let in že dotrajana, skozi njo se je zvrstilo veliko število naših uporabnic in otrok. Iskrena hvala Rotary Clubu Celje!

prej:

stara kuhinja1        stara kuhinja

sedaj:

nova kuhinja       nova kuhinja1


Obvestilo

Varna hiša je odprta in dela ves čas tudi v času epidemije in zaprtja ostalih služb. Sprejemi novih uporabnic potekajo nemoteno. V primeru stiske ali kakršnih koli vprašanj nas pokličite, lahko ostanete tudi anonimni.


Donacija Rotary Klub Celje

V četrtek, 1.4.2021 smo prejeli donacijo od Rotary Klub Celje. Podarili so nam prenosni računalnik za namen šolanja na na daljavo. Uporabljale ga bodo tudi naše uporabnice pri pisanju raznih dopisov in prošenj, ki so potrebni pri urejanju njihove situacije. Iskrena hvala v našem in njihovem imenu!

Donacija Rotary Celje


Dobrodelna akcija

V soboto, 12.9.2020 je Klub Koroških študentov, v okviru prve koroške Parade ponosa organiziral second-hand  tržnico. V zameno za vintage kose, ki so jih zbirali ves pretekli mesec, so pobirali prostovoljne prispevke.
Celotna donacija v višini 216,76 EUR, ki so jo zbrali, bo namenjena otrokom in ženskam – žrtvam nasilja ter za sam obstoj in kvalitetno delovanje DRVH Celje z enotami Slovenj Gradec in Velenje.
Prav tako so poklonili nekaj odej, prešiti odeji, blazino in več kosov posteljnine, ki se zaradi velike fluktuacije ljudi hitreje dotraja in jo v naši instituciji nujno potrebujemo.
S svojim trudom so dokazali, da se kot mladi ljudje zavedajo moči, ki jo posedujejo in z njo spreminjajo našo družbo. Hkrati pa tudi, da posedujejo človečnost in družbeno odgovornost do soljudi, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Koroška


DOBRODELNA AKCIJA »SRCE ZA SRCE« ZA VARNO HIŠO CELJE

Citycentrovo srce utripa za žrtve nasilja

DOBRODELNA AKCIJA »SRCE ZA SRCE« ZA VARNO HIŠO CELJE

 Največje nakupovalno središče v širši celjski regiji Citycenter Celje je pristopilo k dobrodelni akciji Društva regionalne Varne hiše Celje, in sicer kot prvi podpornik pri zbiranju dobrodelnih sredstev za Varno hišo Celje. Pri tem se mu je kot medijski pokrovitelj pridružil tudi Štajerski val. Humanitarna akcija »Srce za srce« poteka v marcu – v mesecu, ki je tradicionalno posvečen żenskam, saj żelijo tudi ozaveščati prebivalstvo o problematiki nasilja nad żenskami in otroki, ki je żal še vedno zelo prikrito. Kot opozarja predsednica društva Suzi Kvas, žrtve v veliko primerih ne żelijo spregovoriti o tem in dodaja, da nobena oblika nasilja ni dopustna. Kot drużba moramo postaviti merila za ničelno toleranco do kakršnekoli oblike nasilja. Vsak, ki opazi, da nekdo doživlja nasilje mora nemudoma to tudi prijaviti (lahko anonimno, saj smo drugače soodgovorni, na koncu poudarja Kvasova.

Program »Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja« izvaja Društvo Regionalna varna hiša Celje neprekinjeno od leta 2000. Projekt omogoča nastanitev in konstantno psihosocialno pomoč, ki je prilagojena žrtvam nasilja in je edini tovrstni projekt na območju celjske regije. Z namenom zbiranja sredstev v podporo delovanja Varne hiše je v Citycentru Celje postavljena simbolična hiška »SRCE ZA SRCE«, v katero lahko obiskovalci v mesecu marcu donirajo poljubno vsoto sredstev. Hkrati pa poteka akcija zbiranja sredstev tudi s pošiljanjem SMS sporočil. S ključno besedo VARNA5 na 1919 prispeva vsak 5 EUR.

 Suzi Kvas, direktorica JZ SOCIO, pobudnica ustanovitve prve Varne hiše na Celjskem ter predsednica Sekcije varnih hiš in materinskih domov pri Socialni zbornici Slovenije in predsednica Društva regionalna Varna hiša Celje – Velenje – Slovenj Gradec, o trenutnem stanju pravi: »Zasedenost naših kapacitet v vseh letih delovanja dokazuje, da je potreba po tovrstnem programu velika. Ker smo nevladna, humanitarna organizacija, smo samo v 60% vrednosti programa financirani s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ostala sredstva pridobivamo s prijavami na različne razpise (FIHO), MO Celje, ostale regijske občine in z donatorji. Sredstva, ki jih nameni ministrstvo za program, zadostujejo le za del plač zaposlenih in del materialnih stroškov. Že nekaj let beležimo zelo velik upad priliva sredstev regijskih občin. V zadnjem času beležimo povečano število uporabnic, ki so tuje državljanke, brez lastnih dohodkov in posledično brez pravic do socialnih transferjev. V takšnih primerih jim nudimo brezplačno bivanje in vso materialno oskrbo, za kar potrebujemo dodatna finančna sredstva. Ker želimo s kakovostnim programom pomoči žrtvam tudi v bodoče nadaljevati, smo se odločili, da poskušamo finančni primanjkljaj omiliti z zbiranjem prostovoljnih prispevkov preko te akcije,« in ob začetku dobrodelne akcije »Srce za srce« dodaja: »Z zbranimi sredstvi bomo našim uporabnikom poleg osnovne oskrbe in pomoči lahko ponudili še kaj več (v materialni obliki, s tabori, izleti, delavnicami….), zato pozivamo vse ljudi in družbeno odgovorna podjetja, da prispevajo po svojih močeh in na ta način izkažejo podporo našemu programu in žrtvam nasilja.«

»V Citycentru Celje v okviru našega humanitarnega sklada Citycentrovo srce vsako leto podremo lokalno zgodbo, projekt oz. organizacijo, ki je potrebna pomoči. In tako smo se v letošnjem letu odločili pomagati Varni hiši Celje, ki za svoje delovanje potrebuje dodatna finančna sredstva. Upamo, da bo veliko src skupaj z nami utripalo za žrtve nasilja in v naš sklad namenilo sredstva zanje,« pravi Darja Lesjak, center managerka.

Dodatne informacije in pojasnila:

Nena Horvat, vodja marketinga v Citycentru Celje, t: 03 425 12 57, m: 031 301 099

e-pošta: nena.horvat@city-center.si

Snežana Delakorda, odnosi z javnostmi – PRIMA komunikacije, m: 041 661 178

e-pošta: snezana@prima-komunikacije.si


Donacija Elene Seničar

Gospa Elena Seničar je Varni hiši Celje podarila 10 jogi vložkov, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Želimo si še več takšnih dogodkov.

DSC00532 DSC00524 C0021.MP4.22_00_49_07.Still001


Namenite nam del dohodnine

Vabimo Vas, da izkoristite priložnost, ki Vam jo daje država in namenite del sredstev od vaše dohodnine nam ter s tem postanite dobrodelni. To ni za Vas dodaten strošek, ampak bo država od Vaše dohodnine, ki jo boste v vsakem primeru plačali, namenila en odstotek tistemu, ki ga boste izbrali.
Med temi organizacijami smo tudi Društvo regionalna varna hiša Celje.

Zbrana sredstva bomo porabili za delovanje varne hiše in za pomoč uporabnicam in njihovim otrokom. V obrazec poleg svojih podatkov vpišite našo davčno številko 29842131 in določite odstotek (do 1%). Obrazec najdete pod zavihkom DONIRAJ.

Za vaš prispevek se vam zahvaljujemo!


Sporočilo za javnost

Sodelujmo v akciji zbiranja hrane za ljudi v stiski

Med 28. novembrom 2016 in 2. januarjem 2017 v vseh poslovalnicah podjetja Lidla Slovenija poteka akcija zbiranja hrane z daljšim rokom trajanja za pomoč ljudem v stiski. Lidl Slovenija akcijo v sodelovanju s številnimi humanitarnimi in dobrodelnimi organizacijami izvaja že v želji, da bi skupaj s svojimi kupci pripomogel k zagotavljanju osnovnih življenjskih dobrin za socialno ogrožene ljudi iz lokalnega okolja. Med prejemniki donacije bomo tudi DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA CELJE, ki bomo prejeli prehranske izdelke, zbrane v Lidlovi poslovalnici v Lidl Celje – Mariborska.

V okviru trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet Lidl Slovenija redno pripravlja dobrodelne akcije v lokalnem okolju, s katerimi želi pomagati ljudem in živalim v stiski. »Pravica slehernega posameznika v družbi je, da živi dostojno in polno življenje, a temu žal ni tako. Stiske ljudi so hujše iz leta v leto, zato se v Lidlu Slovenija ves čas trudimo ponuditi roko najranljivejšim posameznikom v družbi. Letošnja akcija zbiranja prehranskih izdelkov z daljšim rokom trajanja, ki jo izvajamo v sodelovanju z 49 lokalnimi dobrodelnimi in humanitarnimi organizacijami, je ena od pobud ustvarjanja lepšega jutri za ljudi v stiski,«, je dejala Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v podjetju Lidl Slovenija.

Več informacij:
Kontaktni podatki društva: 03/492 – 63 – 56, varna.hisa@siol.net.
Lidl Slovenija, kontaktna oseba: Jure Butinar, e-naslov: pr@lidl.si; telefon: 01 729 74 64

 


Donacija ob otvoritvi Mesnega butika Križnik

V soboto, 14.5.2016, je bila v Gaberkah uradna otvoritev Mesnega butika KRIŽNIK. Na prireditvi so spregovorili lastnik Andrej KRIŽNIK, župan Občine Šoštanj, Darko MENIH in predsednik Sveta KS Gaberke Zvonko KOŽELJNIK. Nove prostore je blagoslovil župnik msgr. Jože PRIBOŽIČ, dekan, naddekan in ekonom Škofije Celje. Naša Varna hiša je ob tej priložnosti prejela donacijo v vrednosti 250 EUR.
a

a6


Video posnetek o nasilju

Objavljamo povezavo do treh posnetkov, ki so jih na temo nasilja pripravili v MC Velenje ob 8. marcu – mednarodnem prazniku žensk.